Co to jest switch?

Switch to sprzęt sieciowy, który pozwala na przesyłanie danych między różnymi urządzeniami w sieci

Switch to sprzęt sieciowy, który pozwala na przesyłanie danych między różnymi urządzeniami w sieci komputerowej. Switch pracuje na warstwie 2 (warstwa dostępu) modelu OSI, co oznacza, że ​​działa na poziomie adresów MAC (Media Access Control) urządzeń w sieci. Switch przetwarza ruch sieciowy, wykorzystując tablicę przydziału adresów MAC, aby przekazywać rameki komunikatów tylko do tych urządzeń, do których są one skierowane. W przeciwieństwie do huba, który rozsyła komunikaty do wszystkich urządzeń w sieci, switch umożliwia przesyłanie danych tylko do połączonych z nim urządzeń, co pozwala na skrócenie czasu przesyłania danych i zwiększenie wydajności sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *